22.05.2024

Share

Unitarianizm: Droga do jednego Boga

Symbol unitarianizmu

Unitarianizm to chrześcijańskie przekonanie, że Bóg jest jedną istotą, a nie trzema postaciami, jak wyrażono w Trójcy Świętej. Kościoły wyznające unitarianizm są zorganizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym w USA i Wielkiej Brytanii.

Znaczenie słowa unitarianizm

Unitarianizm jest ruchem teologicznym, który różni się od doktryny Trójcy Świętej w chrześcijaństwie. W przeciwieństwie do postrzegania Boga jako trzech osób w jednej istocie, unitarianie wierzą, że Bóg jest jedną istotą. Wierzą, że Jezus został zainspirowany przez Boga, ale nie jest boskim wcieleniem. Unitarianizm nie ogranicza się do jednego konkretnego wyznania chrześcijańskiego, ale łączy różne grupy chrześcijańskie, które podzielają podobne poglądy na temat jedynej istoty Boga.

Historia unitarianizmu

Unitarianizm, jako chrześcijańska grupa wyznaniowa kościołów, po raz pierwszy pojawił się w Polsce, na Litwie i w Siedmiogrodzie pod koniec XVI wieku. Z biegiem czasu, aż do początku XIX wieku, rozwijał się w Anglii i Ameryce, mając swoich kanonicznych poprzedników od najwcześniejszych dni chrześcijaństwa. W połowie XIX wieku rozwinęła swoją klasyczną formę, a następnie rozwijała się dalej na różne sposoby w różnych krajach.

Unitarianie wywodzą swoją historię z czasów apostolskich i twierdzą, że ich wiara była rozpowszechniona przed Pierwszym Soborem Nicejskim w 325 roku. Wielu z nich wierzy, że ich chrystologia jest najbardziej zgodna z poglądami "pierwotnych chrześcijan".

Początki Kościoła unitariańskiego

Kościół unitariański w Transylwanii został po raz pierwszy uznany na mocy edyktu z Tordy, wydanego przez sejm siedmiogrodzki pod rządami księcia Jana II Zygmunta Zapolje i był pierwotnie prowadzony przez Ferenca Davida. Termin "unitarianie" po raz pierwszy pojawił się jako "religia unitariańska" w tekście sejmu Lekfalvy (Transylwania) w październiku 1600 roku, chociaż nie stał się powszechny w Transylwanii aż do 1638 roku, kiedy to opublikowano oficjalną deklarację "Religia unitariańska".

Ruch unitariański stał się widoczny w Anglii w okresie oświecenia i zaczął kształtować się jako oficjalne wyznanie w 1774 roku, kiedy Theophilus Lindsay wraz z Josephem Priestleyem zorganizowali spotkania i założyli pierwszą publiczną kongregację unitariańską w kraju w Essex Street Church w Londynie.

W Ameryce pierwsze oficjalne uznanie unitarianizmu w kongregacji pochodziło z King's Chapel Church w Bostonie, pod przewodnictwem pastora Jamesa Freemana. W 1785 roku kościół przeszedł na liturgię unitariańską. W 1800 roku Joseph Stevens Buckminster został pastorem Brattle Street Church w Bostonie, gdzie jego zręczne kazania, projekty literackie i znajomość niemieckiej "nowej krytyki" przyczyniły się do dalszego rozwoju unitarianizmu w Nowej Anglii.

Wierzenia Kościoła unitariańskiego

Unitarianie podkreślają, że wiele ruchów chrześcijańskich nie przestrzega ścisłego monoteizmu, podczas gdy unitarianie trzymają się tej zasady, argumentując, że Jezus był wielkim człowiekiem i prorokiem Boga, być może nawet boską istotą, ale nie Bogiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Odrzucają oni ideę trójcy, wierząc, że Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem, a jego nauki nie zawierają poglądu, że Bóg składa się z trzech części.

Na początku XIX wieku unitarianin Robert Wallace zidentyfikował trzy główne nurty unitarianizmu:

 • Arianizm, który uznawał preegzystencję Logosu, ale utrzymywał, że Jezus został stworzony jako człowiek.
 • Socjanizm, który odrzucał boskość Jezusa, ale uznawał jego prawo do bycia czczonym.
 • "Ścisły unitarianizm", który zaprzeczał obecności Ducha Świętego i nie uznawał kultu "człowieka Chrystusa", wierząc, że Bóg jest niewspółmierny i nie może być czczony.

Chociaż unitarianizm nie ma oficjalnego autorytetu poza odrzuceniem teorii Trójcy Świętej, często podkreśla się następujące podstawowe przekonania:

 • Jedność i jedyność Boga.
 • Życie i nauki Jezusa Chrystusa jako ostateczny wzór do naśladowania.
 • Harmonizacja religii z rozumem, nauką i filozofią.
 • Możliwość korzystania z wolnej woli w odpowiedzialnym i etycznym zachowaniu poprzez religię.
 • Dwoista natura człowieka, zdolnego zarówno do dobra, jak i zła, zgodnie z Bożym zamysłem.

Odrzucenie doktryn predestynacji, wiecznego potępienia, ofiary zastępczej i odkupienia przez cierpienie jako zniekształcających obraz Boga i prawdziwe przesłanie Jezusa Chrystusa.

John Quincy Adams - unitariański prezydent uniwersalistyczny

Sławni unitarianie

Klasyczni kompozytorzy

 • Edvard Grieg
 • Béla Bartók

Teologia i służba

 • Ralph Waldo Emerson
 • Theodore Parker
 • Thomas Lamb Eliot

Naukowcy i wynalazcy

 • Oliver Heaviside
 • Erasmus Darwin
 • Joseph Priestley
 • John Archibald Wheeler
 • Linus Pauling
 • Sir Isaac Newton
 • Wynalazca Sir Francis Ronalds

Prezydenci USA

 • John Adams
 • John Quincy Adams
 • Millard Fillmore
 • William Howard Taft

Ponadto Julia Ward Howe była liderką ruchu praw wyborczych, pierwszą kobietą wybraną do Akademii Sztuki i Literatury oraz autorką "Battle Hymn of the Republic", a także książek poetyckich i esejów.

Podsumowując, unitarianizm jest ruchem chrześcijańskim, który wyróżnia się ścisłym podejściem monoteistycznym i zaprzeczeniem doktryny Trójcy Świętej. Podkreśla znaczenie jedności Boga i argumentuje, że Jezus był wybitnym człowiekiem i prorokiem, ale nie Bogiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Unitarianizm kładzie nacisk na racjonalne podejście do wiary i wzywa do zgodności religii z rozumem, nauką i etyką.

Historycznie unitarianizm miał różne nurty, od arianizmu przez socynianizm do "ścisłego unitarianizmu", z których każdy podkreślał różne aspekty doktryny. Mimo to podstawowe zasady jedności Boga i racjonalnego myślenia pozostają centralne dla wszystkich wierzących w unitarianizm.

Wiara unitariańska podkreśla znaczenie ludzkiej wolnej woli i odrzuca doktryny predestynacji i odkupienia przez cierpienie, wierząc, że są one zniekształceniem obrazu Boga. Unitarianizm wzywa religię do pomocy ludziom w korzystaniu z wolnej woli w odpowiedzialnym i etycznym zachowaniu, przestrzeganiu zasad moralnych i dążeniu do duchowego doskonalenia.

FAQ

P: Czym jest unitarianizm?
O: Unitarianizm jest wiarą chrześcijańską opartą na zasadach monoteizmu, gdzie Bóg jest jedną istotą, a nie trzema osobami, jak wyrażono w Trójcy Świętej.

P: Czym unitarianizm różni się od innych ruchów chrześcijańskich?
O: Unitarianie nie wierzą w boskość Jezusa Chrystusa, ale postrzegają go jako natchnionego przez Boga człowieka i wielkiego proroka.

P: Kiedy i gdzie powstał unitarianizm?
O: Idee unitarianizmu sięgają początków chrześcijaństwa, ale jako oficjalne wyznanie unitarianizm powstał w XVI wieku w Polsce, na Litwie i w Siedmiogrodzie.

P: Jakie są podstawowe wierzenia unitarian?
О:

 • Jedność i jedyność Boga.
 • Życie i nauki Jezusa Chrystusa jako najwyższy przykład do naśladowania.
 • Harmonizacja religii z rozumem, nauką i filozofią.
 • Wolna wola i odpowiedzialność człowieka.
 • Dwoista natura człowieka.
 • Brak predestynacji, wiecznego potępienia, ofiary zastępczej i odkupienia przez cierpienie.

P: Jaki wpływ wywarł unitarianizm na świat?
O: Unitarianizm wniósł znaczący wkład w liberalne chrześcijaństwo, transcendentalizm, literaturę, sztukę, muzykę, naukę i politykę.

Referencje

Zostaw komentarz