06.12.2023

Share

Historia religii islamskiej

Islam jest drugą najbardziej rozpowszechnioną religią na świecie, liczącą ponad 1,8 miliarda wyznawców.

Różne obszary kulturowe, na które islam wpływał na przestrzeni wieków, dały początek różnym podejściu do religii, ale wszystkie mają unikalne podstawy, wspólne dla każdego wierzącego i absolutnie nienaruszalne.

Islam jest w rzeczywistości religią monoteistyczną, w której oddaje się cześć jednemu i tylko jednemu Bogu - Allahowi, a wszyscy wierzący przynajmniej raz w życiu pielgrzymują do Mekki, świętego miasta, w kierunku którego wszyscy kilkukrotnie się modlą dziennie.

Muzułmanie (słowo „muzułmanin” pochodzi od słowa „muzułmanin” – wierzący) na całym świecie, niezależnie od pochodzenia etnicznego, kultury i statusu społecznego, czują ze sobą silną więź. Wpływa to nie tylko na ich duchowość, ale także na wybory ekonomiczne, polityczne i etyczne. Prawa Koranu są w rzeczywistości nauką, która w ogromnym stopniu ujednolica życie wierzących, nie tylko z religijnego punktu widzenia, ale także determinuje ich codzienną moralność oraz postępowanie wobec siebie i innych.

Symbol islamu

Symbolem islamu jest półksiężyc z gwiazdą. Wskazuje nie tylko drogę, ale i cel, czyli m.in. raj.

Mahomet: krótka biografia

Pięć wieków po narodzinach Chrystusa w Mekce (Arabia) czczono 300 bogów, którzy wierzyli w istnienie niewidzialnych stworzeń – dżinów. Mahomet urodził się w tym miejscu około 570 r.

Należał do plemienia Kurajszów, najpotężniejszego i najbogatszego dzięki handlowi i pielgrzymkom do bóstw Kaaba. Około roku 610 Mahomet otrzymał pierwsze objawienia, a jego pierwsza żona Khadija nalegała, aby nie odstępował od swojej misji, co poparli także teść proroka Abu Bakr oraz Ali, jego kuzyn i zięć.< /p>

Mahomet był prześladowany za wyznawaną przez siebie nową ideę religijną – wiarę w jednego Boga, Allaha. Gdyby ta prawda została zaakceptowana przez ludność arabską, nikt już nie odbywałby pielgrzymki do Mekki, handel by ucierpiał, a pierwszymi przegranymi byliby Kurajszyci.

Mahomet został zmuszony do schronienia się w Medynie (wówczas Yathrib) wraz ze swoją rodziną i pierwszymi wyznawcami (mujajirun) w 622 r. (data ta jest wskazywana przez Hidżrę i stanowi początek kalendarza islamskiego).

W 628 r. powrócił do Mekki, a w 630 r. ostatecznie podbił miasto i zniszczył bożki w sanktuarium Kaaba. Od tego momentu rozpoczął się rozwój islamu i do śmierci Mahometa (632) cała Arabia znajdowała się pod panowaniem muzułmańskim.

Pięć filarów islamu

Każdy wierzący, aby być uważanym za dobrego muzułmanina, musi przestrzegać pięciu filarów religii islamskiej:

  •  Wyznanie wiary;
  •  Modlitwa;
  •  obowiązkowa jałmużna;
  •  post w miesiącu Ramadan;
  •  Pielgrzymka do Mekki.

Rytualna modlitwa (sałatka)

Pięć codziennych modlitw, które wierzący z nakrytą głową musi odmawiać zawsze twarzą do Mekki (do tego w meczecie jest specjalna nisza, ale w razie potrzeby można posłużyć się małym kompasem), odmawia się o świcie, o godz. południe, o zachodzie słońca i wieczorem.< br /> Zegar został zainstalowany jakiś czas po śmierci Mahometa; najważniejsze jest południe, szczególnie w piątki, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy (w które jednak nie ma zakazu pracy).

Piątkowa modlitwa w meczecie jest obowiązkowa dla każdego wierzącego mężczyzny.

Modlitwę należy poprzedzić obowiązkową rytualną ablucją: twarz, ręce do łokci i nogi do kostek przemywa się czystą wodą, niekoniecznie bieżącą. Jeśli „skażenie” jest poważne (na przykład podczas stosunku płciowego), wymagana jest całkowita ablucja, dopiero po której można czytać modlitwę i dotykać Koranu.

Jeśli woda nie jest dostępna, możesz użyć piasku lub proszku inną metodą.

Ze szczytu minaretu meczetu muezin wzywa wiernych do modlitwy. Ale możesz modlić się w domu i w miejscu pracy, gdziekolwiek jesteś.

Mężczyźni i kobiety zbierają się osobno, w rzędach, stojąc obok siebie: bogaci obok biednych.

Modlitwy, odmawiane bardzo cicho, są krótkie, wszystkie pochodzą z Koranu i hadisów – opowieści o życiu Mahometa i wypowiedzi zapisanych przez jego wyznawców.

Zgodna z prawem działalność charytatywna (zakat)

Zgodne z prawem dawanie jałmużny (zakat) to rządowe pobieranie podatków (zwykle 2,5% rocznego dochodu netto) na cele charytatywne lub publiczne, na wydatki społeczne i utrzymanie duchowieństwa, na rzecz niewypłacalnych dłużników lub konwertytów oraz na rozpowszechnianie Islam i jego ochrona.
Możliwe są jednak także dobrowolne datki na rzecz skarbnicy meczetu. Legalna jałmużna uważana jest nie tylko za podstawę sprawiedliwości społecznej wraz z zakazem lichwy, ale także za środek odpokutowania za grzechy, dlatego też jej wartość jest zarówno prawna, jak i moralna.

Post w Ramadanie (Saum)

Post oznacza powstrzymanie się od jedzenia i picia, palenia, używania perfum i współżycia seksualnego podczas miesiąca Ramadan – dziewiątego miesiąca kalendarza islamskiego, który już starożytni Arabowie uważali za święty.
Ze względu na kalendarz księżycowy Ramadan przypada w różnych porach roku, a post jest szczególnie trudny latem.

Zaledwie 33 lata później przypada ten sam dzień.

Mahomet zaczął od wprowadzenia żydowskiego postu w Kippur, który trwa od zachodu słońca jednego dnia do zachodu słońca następnego. Jednak z powodu zerwania z Żydami z Medyny zastąpił go postem tego miesiąca, ograniczonym zegarem słonecznym.

Pielgrzymka do Mekki (Hadżdż)

Każdy muzułmanin powinien choć raz w życiu odwiedzić Mekkę. Ubodzy są zwolnieni z pielgrzymki.
W Mekce znajdują się najświętsze miejsca muzułmanów, zakazane niewiernym. Według Koranu Mahomet rozpoczął tam swoją służbę, a Abraham z pomocą swojego syna Izmaela odbudował tam Kaabę (zbudowaną przez Adama) na znak poddania się Bogu.

Kaaba to sześcienna konstrukcja o wymiarach dziewięć na dwanaście metrów, wznosząca się na dziedzińcu Wielkiego Meczetu. W narożniku południowo-wschodnim, na zewnątrz, zamontowany jest słynny Czarny Kamień – meteoryt, który przed Mahometem był utożsamiany z lokalnym bogiem Hubalem i który został rozbity na fragmenty w 683 roku n.e.

Referencje

Zostaw komentarz