15.01.2024

Share

Candomblé to duchowa siła napędowa Afryki

Candomblé to religia pochodzenia afrykańskiego praktykowana w Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Wenezueli i Urugwaju. Powstała z połączenia różnych kultur afrykańskich przywiezionych do obu Ameryk jako niewolnicy. Candomblé jest religią animistyczną, która czci oryksy, czyli duchy lub bóstwa opiekuńcze różnych obszarów życia naturalnego, a także różne ludzkie emocje i potrzeby.

Początki Candomblé

Candomblé powstało w Brazylii w XVI wieku, kiedy do kolonii sprowadzono afrykańskich niewolników. Niewolnicy ci należeli do różnych grup etnicznych, w tym Yoruba, Bantu, Ewe i Fon. Pomimo różnic w języku i kulturze, dzielili oni pewne wspólne wierzenia religijne, które ostatecznie połączyły się w Candomblé.

Na początku XIX wieku w mieście Salvador de Bahia powstała pierwsza świątynia Candomblé, Ilê Axé Iyá Nassô Oká. Została ona założona przez uwolnioną niewolnicę, Iyá Nassô, która była pierwszą kapłanką Candomblé. W kolejnych latach w Brazylii powstało wiele innych świątyń Candomblé.

Wierzenia Candomblé

Candomblé jest religią totemiczną i animistyczną. Wierzy w istnienie ducha natury zwanego Orisha. Orisha to bóstwa, które patronują różnym aspektom życia, takim jak natura, miłość, wojna i śmierć.

Praktykujący Candomblé oddają cześć Orishom, składając im ofiary i dary. Uczestniczą również w rytuałach religijnych, takich jak tańce, pieśni i modlitwy.

Candomblé w Brazylii

Candomblé jest ważną częścią kultury brazylijskiej. Reprezentuje dziedzictwo afrykańskich niewolników, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój Brazylii.

W Brazylii jest około 3 milionów wyznawców Candomblé. Religia ta jest rozpowszechniona w całym kraju, ale jej główne ośrodki znajdują się w południowych stanach, takich jak Bahia, Rio de Janeiro i São Paulo.

Candomblé jest przedmiotem wielu badań naukowych. Naukowcy badają historię, wierzenia i praktyki tej religii.

Wnioski

Candomblé jest żywą religią, która nadal rozwija się w Brazylii. Jest ważnym elementem brazylijskiej kultury i stanowi dziedzictwo afrykańskiego dziedzictwa tego kraju.

Referencje

Zostaw komentarz