24.08.2023

Share

Jakie są interpretacje pojęcia "religia"?

Termin "religia" można interpretować na różne sposoby, z których każdy ma swoją własną podstawę. Na przykład religię można zdefiniować jako

 • Światopogląd i sposób zachowania ludzi, którzy wierzą w istnienie sił nadprzyrodzonych;

 • System symboli, zasad moralnych, rytuałów i zachowań kulturowych opartych na idei ogólnego porządku istnienia; oraz

 • Wiara w nadprzyrodzoną moc (Boga);

 • Zestaw poglądów, percepcji, systemów wierzeń i rytuałów, które łączą ludzi jako społeczność;

 • Jeden ze sposobów, w jaki ludzie dostosowują się do otaczającego ich świata i zaspokajają swoje duchowe potrzeby.

Rytuały religijne są ściśle związane z wierzeniami, a te dwa pojęcia są często używane jako synonimy.

Funkcje religii

Podstawowe funkcje religii

 • Światopogląd: religie kształtują u wierzących określony światopogląd. Przez pryzmat wiary można zobaczyć i zrozumieć świat, społeczeństwo i siebie samego.

 • Wartości i znaczenie. Religia odpowiada na pytania o sens i cel życia oraz uczestniczy w tworzeniu wartości.

 • Psychologiczne (kompensacja). Poprzez modlitwę, medytację lub zwracanie się do Boga, wierzący znajdują ulgę w trudnych czasach lub łagodzą stres.

 • Komunikacja. Wspólne przekonania jednoczą ludzi i zapewniają im możliwość zaangażowania się i poczucia się mniej samotnymi. Ponadto rytuały religijne pozwalają wierzącym na interakcję ze świętymi, bogami i aniołami.

 • Transcendencja kulturowa. Religia jest czynnikiem rozwoju sztuki, a dziedzictwo kulturowe jest przekazywane za pośrednictwem artefaktów religijnych.

 • Edukacja. Religia pomaga socjalizować ludzi i wpaja pewne kody zachowań w społeczeństwie.

 • Normy. Przekonania ograniczają ludzkie aspiracje i działania.

 • Jedność i dysocjacja. Religie jednoczą grupy wierzących, ale jednocześnie stawiają grupy społeczne praktykujące różne religie w konflikcie ze sobą.

Współczesne religie

Współczesne wierzenia religijne można podzielić na trzy rodzaje

 1. Wierzenia plemienne - tj. kult totemów, szamanizm, materializm i animizm. Religie te są bardzo stare, ale nadal istnieją w niektórych społeczeństwach, takich jak plemiona w Afryce i ludy aborygeńskie w Kanadzie.

 2. Religie etniczne są ściśle związane z określonymi społecznościami rasowymi i etnicznymi. Przykłady obejmują hinduizm i dżinizm w Indiach, judaizm w Izraelu, szintoizm w Japonii oraz taoizm i konfucjanizm w Chinach.

 3. Religie światowe wykraczają poza granice jednego kraju lub grupy etnicznej i mają wielu wyznawców na całym świecie. Trzy takie religie to: chrześcijaństwo, buddyzm i islam.

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo powstało we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego w I wieku naszej ery i szybko rozprzestrzeniło się na inne prowincje; już w V wieku rozprzestrzeniło się poza granice Cesarstwa Rzymskiego do innych krajów europejskich, a od XVI do XX wieku misjonarze starali się nawrócić mieszkańców innych kontynentów na chrześcijaństwo. Obecnie religia ta ma około 2,4 miliarda wyznawców.

Chrześcijaństwo wierzy w nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie wszystkich ludzi. Dla wyznawców tej religii świat duchowy jest ważniejszy niż świat materialny. Celem ludzkiego życia jest rozwój duchowy, który można osiągnąć poprzez pokorę, post i modlitwę.

Główną księgą jest Biblia, składająca się ze Starego i Nowego Testamentu, symbolizowana przez krzyż.

Islam

Islam jest najmłodszą religią świata; powstał w zachodniej Arabii w VII wieku i został założony przez proroka Mahometa. Pierwsze państwo islamskie, Kalifat, prowadziło agresywną wojnę podjazdową przeciwko swoim sąsiadom, nawracając ich na islam. W rezultacie w ciągu 100 lat od narodzin islam miał wyznawców w Azji Zachodniej, Azji Środkowej, Indiach, na Zakaukaziu, w Afryce Północnej i na Bałkanach. Obecnie islam wyznaje około 1,9 miliarda ludzi.

Islam, podobnie jak judaizm i chrześcijaństwo, jest religią monoteistyczną. Muzułmanie czczą Allaha, Boga Wszechmogącego. Symbolami islamu są gwiazda i półksiężyc, a głównym pismem świętym jest Koran. Cechami charakterystycznymi wiary muzułmańskiej są rytualna modlitwa, post i pielgrzymka do Mekki (miejsca narodzin islamu).

Buddyzm

Buddyzm jest najstarszą z trzech głównych religii świata, a jego początki sięgają VI wieku p.n.e. Przez pierwsze 2000 lat buddyzm był religią religijną. W ciągu pierwszych 2000 lat buddyzm rozprzestrzenił się na Azję Południowo-Wschodnią, Azję Środkową, Sri Lankę, Chiny, Japonię i Tybet. Obecnie buddyzm jest praktykowany przez około 500 milionów ludzi na całym świecie. W Rosji jest szeroko praktykowany w Buriacji, Kałmucji i Tuwie.

W przeciwieństwie do chrześcijaństwa i islamu, buddyzm nie ma Boga stwórcy, nieśmiertelnej duszy ani koncepcji grzechu czy pokuty.

Referencje

Zostaw komentarz