28.05.2024

Share

Islam, sufizm, alewici: Religia w Turcji

Kim jest Ataturk?

Turcja to fascynujący kraj o zróżnicowanych tradycjach kulturowych i religijnych. Większość jego mieszkańców wyznaje islam, ale w kraju są też chrześcijanie i żydzi. W oficjalnych dokumentach wszyscy obywatele są automatycznie wymieniani jako muzułmanie po urodzeniu, chyba że ich rodzice określą inaczej. Ze względu na ten zapis, większość Turków (99,8%) uważa się za muzułmanów, choć są też tacy, którzy nie praktykują żadnej religii lub należą do mniejszości.

Turecka konstytucja uznaje islam sunnicki, niektóre katolickie i prawosławne sekty chrześcijaństwa oraz judaizm. Jednak nie wszystkie odłamy islamu i chrześcijaństwa są oficjalnie uznawane. Osoby należące do mniejszości religijnych zazwyczaj mają swobodę praktykowania swojej wiary, ale mogą napotkać pewne problemy społeczne. Na przykład, zmiana religii może spowodować osąd ze strony innych. Tureckie szkoły uczą podstawowych zasad różnych religii, ale główny nacisk kładzie się na islam sunnicki.

Islam w Turcji

Turcja ma starożytną islamską historię, która znajduje odzwierciedlenie w jej architekturze i zabytkach. W czasach Imperium Osmańskiego kraj ten był centrum islamu sunnickiego. Chociaż nie wszyscy Turcy ściśle przestrzegają islamu, jego wpływ jest odczuwalny wszędzie. Zwyczaje religijne, takie jak modlitwa i mówienie "Chwała Allahowi", są powszechne w życiu codziennym. Meczety są wzywane do modlitwy pięć razy dziennie. Tradycje te podkreślają znaczenie islamu w tureckim społeczeństwie. Około 80% muzułmanów wyznaje islam sunnicki, podczas gdy około 20% wyznaje wiarę szyicką, głównie alewitów.

Świeckość i polityka

W Turcji, po zniesieniu kalifatu, zaczęła się rozwijać silna świecka tradycja. W latach dwudziestych XX wieku Mustafa Kemal Atatürk uczynił islam nieoficjalną religią Turcji i ograniczył wyrażanie przynależności religijnej. Atatürk uważał, że mieszanie religii z polityką utrudnia demokrację i modernizację. Przejął kontrolę nad oficjalnymi instytucjami islamskimi, aby osłabić ich wpływ polityczny, zainspirowany laicyzującymi ideami Francji. Wywołało to opór fundamentalistów islamskich, ale głównym nurtem stało się stanowisko, że religia jest wiarą, a nie sposobem na życie i nie powinna wpływać na sferę cywilną. Niektóre świeckie ideały doprowadziły do prawnych ograniczeń ekspresji religijnej, takich jak zakaz pracy kobiet w hidżabie w instytucjach publicznych do 2013 roku.

W ostatnich latach ograniczenia praktyk religijnych stały się przedmiotem zaciekłej debaty. Tradycyjna świecka moralność została zakwestionowana, ponieważ rząd Erdogana, zwolennika politycznego islamu, promuje bardziej konserwatywne wartości religijne. Turecki system edukacji wprowadził obowiązkowe nauczanie religii i zmienił zarządzanie szkołami i uniwersytetami na korzyść religijności. Ograniczenia dotyczące alkoholu i aktywna publiczna promocja skromnego ubioru również stały się bardziej powszechne. Kraj jest coraz bardziej podzielony między zwolenników świeckiego państwa i bardziej konserwatywnych muzułmanów, a instytucje państwowe zmieniły się na korzyść islamistów.

Prezydent Erdogan

Sufizm

Sufizm, forma islamskiego mistycyzmu, ma znaczący wpływ na Turcję. Ten ruch religijny w Turcji, który koncentruje się na samopoznaniu i duchowym zbliżeniu z Bogiem, nie jest sektą, ale raczej wewnętrznym trendem w islamie. Przynależność do zakonu sufickiego może pokrywać się z tożsamością sunnicką lub szyicką muzułmanina. W Turcji istnieje wiele zakonów i społeczności sufickich, które wyznają tę tradycję.

Sufizm podkreśla możliwość bezpośredniego poznania Boga poprzez ekstatyczny kult i inne praktyki duchowe. Opiera się on na różnych formach rytualnej medytacji, takich jak dhikr, czyli powtarzanie formuł modlitewnych. Na przykład suficcy derwisze z zakonu Mevlevi praktykują specjalną formę medytacji polegającą na wirowaniu podczas ceremonii uwielbienia znanej jako sema. Ten turecki zakon, znany z wirujących sufich, przyciąga ludzi z całego świata.

Alewici

Alewici są największą mniejszością religijną w Turcji. Ich dokładna liczba ludności jest dyskusyjna, ale ostatnie dane szacują ich liczbę na 20-25 milionów. Formalnie należą do szyizmu, ale ich interpretacja islamu różni się od szyickich społeczności w innych krajach. Tradycja religijna Alewitów łączy islam z elementami kultury tureckiej.

Praktyki alewitów znacznie różnią się od sunnickiej większości Turcji. Na przykład, nie poszczą podczas Ramadanu, ale robią to podczas Dziesięciu Dni Muharram, aby upamiętnić śmierć szyickiego Imama. Nie wykonują również zwyczajowych pokłonów podczas modlitwy, jak robią to sunnici. Nauki alewitów kładą nacisk na wzajemną pomoc i chociaż formalna jałmużna nie jest wymagana, to wartość pomagania i wspierania się nawzajem jest wysoko ceniona. W przeciwieństwie do meczetów, alewici zbierają się na modlitwę i społeczność w różnych miejscach znanych jako "cemevi".

Alewitów w Turcji można podzielić na trzy kategorie w oparciu o język: tureckojęzyczni Azerowie, tureckojęzyczni Arabowie i Kurdowie. Każda z tych grup odzwierciedla unikalną tożsamość religijną i kulturową w ramach wiary alewitów. Największe grupy alewitów składają się z alewitów mówiących po turecku i kurdyjsku.

Podsumowanie

Podsumowując, Turcja jest unikalną mieszanką kultur i religii, odzwierciedlającą bogatą różnorodność narodów i ich dziedzictwa historycznego. Większość populacji stanowią muzułmanie, ale w kraju żyją także wyznawcy chrześcijaństwa i judaizmu. Wolność wyznania jest zagwarantowana konstytucyjnie, ale niektóre normy społeczne mogą stwarzać przeszkody dla tych, którzy odbiegają od większościowych praktyk religijnych.

Pytania i odpowiedzi

P: Jaką rolę odgrywa religia w Turcji?
O: Religia, zwłaszcza islam, odgrywa ważną rolę w historii i kulturze Turcji. Jest ważnym aspektem życia wielu obywateli Turcji i wpływa na różne obszary społeczeństwa, w tym politykę, edukację i zwyczaje.

P: Jaka jest dystrybucja grup religijnych w Turcji?
O: Większość tureckiej populacji to muzułmanie, głównie sunnici. Istnieje jednak również niewielka liczba chrześcijan, żydów i innych społeczności religijnych.

P: Jakie jest znaczenie religii w codziennym życiu obywateli Turcji?
O: Religia w Turcji odgrywa ważną rolę w codziennym życiu obywateli, wpływając na ich zwyczaje, tradycje, styl życia i poglądy. Wiele aspektów życia społecznego, takich jak wartości rodzinne, rytuały i święta, jest przenikniętych praktykami i wierzeniami religijnymi.

Referencje

Zostaw komentarz